Välkommen till DIABETESINSAMLING.SE

Syftet med denna sidan är att samla in pengar till forskningen för att lösa sjukdomen diabetes

Jag som startat sidan heter Peter Östergrens och har både nära anhöriga samt släktingar med diabetes. Jag har förundrats över hur en sjukdom som är så kraftigt utbredd världen över inte belyses mer. Jag har varit i kontakt både med diabetesförbundet centralt samt med de olika föreningarna ute i landet för att höra mig för varför de inte syns något i media och visar att de finns. Deras insamling till forskningen är i det närmaste obefintlig. Under två års tid har jag efterlyst mer intresse från styrelsemedlemmarna i dessa föreningar om att starta kampanjer för att kunna öka forskningsbidragen. Ingen respons finns hos dem, de verkar tycka läget är bra som det är. Nu har jag tröttnat och kör kampanjer själv för forskningspengar.
Diabetes har som enda sjukdom vid sidan om allvarliga infektionssjukdomar, nu en egen FN-resolution. FN bedömer att spridningen av diabetes nått en sådan omfattning att sjukdomen utgör ett hot mot världssamfundet.

Diabetes är med över 350 000 drabbade en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och benämns därför ibland som en folksjukdom.
Idag har mer än 246 miljoner människor i världen diabetes och om ingenting görs för att förhindra sjukdomen beräknar man att 380 miljoner människor kommer att ha diabetes en generation framåt.
Diabetesföreningarna i Sverige har bara ett för ögonen, det är att se till att diabetikerna får ett så drägligt liv som möjligt. Det är en viktig del, men vad de helt glömmer bort är fokuseringen på att sjukdomen faktiskt går att bota och att vi kan bidra med det genom att skänka pengar till forskningen.

Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i diabetes.

Barndiabetes typ 1

Varje dag får två barn i Sverige diagnosen diabetes. En diagnos som från den dagen förändrar familjens liv.

Svensk forskning

Svenska forskare är i topp vad det gäller olika typer av forskning runt om i världen. De har varit med tidigare och löst sjukdomar och funnit botemedel. Pengar är det som saknas för att skynda på processen.

Forskning

Svensk forskning har legat i täten och hittat botemedel mot ett flertal sjukdomar. Forskningen inom diabetes har gått kraftigt framåt med stora framsteg, men ännu finns det inget botemedel mot diabetes. Forskningen kräver stora resurser och det är där vi kan bidra med pengar för att skynda på forskningen.

Diabetesforskningen kräver stora resurser ekonomiskt. En stamcellslinje för forsningsändamål kostar 1 miljon kronor att ta fram. Forskarna ser behov av att ta fram nya godkända stamcellslinjer för att kunna testa på patienter. Kostnaderna för sådana linjer kommer ligga betydligt högre, minst 10 gånger mera per linje. Flera sådana stamcellslinjer kommer då behövas.

Läs mer om pågående foskningsprojekt:
>> Pågående forskning
>> Diabetesportalen

Donation

Barndiabetesfondens konto står under bevakning av Svensk insamlingskontroll.

Stöd oss i kampen mot diabetes typ 1:

>> Barndiabetesfonden

Kortfilmen "Att leva med typ 1 diabetes"

Sponsorer

Lämna ditt bidragBidra till barndiabetesfondenoch
Du Hjälper forskningen att hitta ett botemedel mot diabetes